Статьи‎ > ‎

Ринок цінних паперів в сучасній Україні.

      Для ефективного розвитку фінансового сектору держави є важливим повноцінне функціонування ринку цінних паперів.

У господарській діяльності дане питання регулюється Главою 17 Господарського кодексу України.

Почнемо з самого поняття, стаття 163 роз’яснює нам що таке цінні папери та їх види.

 

1. Суб'єкти господарювання в межах своєї компетенції та відповідно до встановленого законодавством порядку можуть випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб'єктів господарювання.

 

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

 

Не менш важливим є момент регулювання державою ринку цінних паперів. Стаття 166 встановлює, який саме орган займається цим питанням.

 

1. З метою реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів.

 

2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, статус, порядок організації та діяльності якої визначаються законом.

 

       Хочеться наголосити, що без ефективно працюючого ринку цінних паперів розвиток цивілізованого інвестиційного процесу в економіці України та подальше проведення ринкових реформ є неможливі. Рівень інфляції, фінансової стабільності, процесу приватизації, стану виробництва та дефіциту державного бюджету -  це фактори, які гальмують розвиток повноцінного РЦП.

 

       На сучасному етапі розвитку, можемо поділити ринок цінних паперів на декілька видів, а саме :

 

     ринок акцій,

     ринок облігацій,

     ринок державних короткострокових облігацій,

     ринок державної ощадної позики,

     ринок облігацій федеральної позики,

     ринок облігацій валютної позики,

     ринок казначейських зобов’язань,

     ринок фінансових інститутів,

     ринок золотого сертифіката,

     фондові біржі,

     фондові відділи товарних бірж.

 

Основною метою ринку цінних паперів можемо назвати акумуляцію фінансів та їх розподіл за допомогою укладання угод між учасниками. Ринок цінних паперів виконує роль посередника між інвестором і емітентом цінних паперів.

 

На даний момент в Україні торги проводяться на Українській фондовій біржі, Київській міжнародній фондовій біржі, Придніпровській фондовій біржі та Українській міжбанківській валютній біржі.

 

       В пріоритеті політики регулювання РЦП є забезпечення умов для залучення інвестицій компаніями.

 

       Якщо Ви дієте, як фізична особа, цінні папери можна купити тільки через брокерів та інвестиційну компанію. Обов’язково слід перевірити наявність у цієї компанії ліцензії НКЦПФР на надання брокерських послуг і торгівлю цінними паперами. Рекомендуємо перевірити інформацію про торговця на сайті НКЦПФР на наявність будь-яких махінацій на ринку. Статутний фонд торговця має бути сформований у розмірі 1 млн. гривень, окрім того повинен бути діючий веб сайт на якому торговець регулярно звітується про свою діяльність.

 

    Коли Ви знайдете собі надійного брокера, Вам потрібно підготувати необхідні документи(торговий рахунок, заяви, протокол, договір). Радимо дізнатися завчасно про принцип розподілу коштів у різні ЦП, зо допоможе компенсувати витрати у разі знецінення одного з активів.

 

  За более подробной информацией и предварительной записи на консультацию обращайтесь по телефону : +38(063)-707-04-68  - юрист  Центра юридической помощи "Защита" 

Звонки принимаются круглосуточно, если оператор занят мы Вам перезвоним.

Будем рады Вам помочь!

 

Comments